สังคมสีเขียว

บทความบล็อกล่าสุด

RSS Icon

Blog post

Details
9 วิธีง่ายๆ ในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

9 วิธีง่ายๆ ในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

Global Administrator
01/18/2013
0 comment(s)

กระดานสนทนาล่าสุด

RSS Icon

Forum post

Details
วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Integrated solid waste disposal) 1) การเผาในเตาเผา (Incineration) เตาเผาที่สามารถเผาขยะชนิดต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ จะไม่ทำให้เกิดกลิ่น และควัน รบกวน,...

คุณkiti
09/11/2014
7 วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่

7 วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่ เราสามารถสร้างสุขรอบตัวให้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกทำชุมชนรอบบ้านให้น่าอยู่ ถนนหนทางสะอาดสะอ้าน ต้นไม้ตัดแต่งเป็นระเบียบ...

คุณkiti
09/11/2014

กิจกรรมล่าสุด

RSS Icon

Event

Details

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี
อบรมเรื่องการบำบัดน้ำเสีย

การอบรมการบำบัดน้ำเสีย การดูแลไม่ให้น้ำเสีย

1/30/2013 - 1/31/2013
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


Department of Environment, Bangkok Metropolitan Administration, City Hall 2, Mitaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand
Tel. 0-2247-1671, 0-2246-0687 Fax. 0-2245-3377
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร. All rights reserved