< class="descText">

/div>


ดูทั้งหมด

กิจกรรมสีเขียว

ปฏิทินกิจกรรม

<พฤศจิกายน 2557>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
27
-----------------
28
-----------------
29
-----------------
30
-----------------
31
-----------------
1
-----------------
2
-----------------
3
-----------------
4
-----------------
5
-----------------
6
-----------------
7
-----------------
8
-----------------
9
-----------------
10
-----------------
11
-----------------
12
-----------------
13
-----------------
14
-----------------
15
-----------------
16
-----------------
17
-----------------
18
-----------------
19
-----------------
20
-----------------
21
-----------------
22
-----------------
23
-----------------
24
-----------------
25
-----------------
26
-----------------
27
-----------------
28
29
-----------------
30
-----------------
1
-----------------
2
-----------------
3
-----------------
4
-----------------
5
-----------------
6
-----------------
7
-----------------

ประชุมเสนอร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ครั้งที่ 3

          ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการและแตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ยุทธศาสตร์พิทักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557-2560 กำหนดจัดกิจกรรม 3 ครั้ง
          การจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 เป็นการจัดประชุม เพื่อนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และระดมความคิดเห็นในการปรับแก้ไขและตรวจทาน โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครจำนวน : N/A
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องประชุม วิภาวดี 2 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพ
วันที่จัดกิจกรรม: 28/11/2557

เข้าร่วมกิจกรรม

Registration is closed at the moment. Add event to Outlook
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved