< class="descText">

/div>


ดูทั้งหมด

กิจกรรมสีเขียว

ปฏิทินกิจกรรม

<กุมภาพันธ์ 2557>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
27
-----------------
28
-----------------
29
-----------------
30
-----------------
31
-----------------
1
-----------------
2
-----------------
3
-----------------
4
-----------------
5
6
7
8
-----------------
9
-----------------
10
11
12
13
14
-----------------
15
-----------------
16
-----------------
17
-----------------
18
-----------------
19
-----------------
20
-----------------
21
-----------------
22
-----------------
23
-----------------
24
-----------------
25
26
27
28
1
-----------------
2
-----------------
3
-----------------
4
-----------------
5
-----------------
6
-----------------
7
-----------------
8
-----------------
9
-----------------

สัมมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะ รุ่นที่ 4

เป็นการสัมมนาแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน หรือชุมชน CBM
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 - 2556
รับสมัครจำนวน : 158
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ จังหวัดเพรชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่จัดกิจกรรม: 5/2/2557 - 7/2/2557

เข้าร่วมกิจกรรม

Registration is closed at the moment. Add event to Outlook
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved