< class="descText">

/div>


ดูทั้งหมด

กิจกรรมสีเขียว

ปฏิทินกิจกรรม

<กุมภาพันธ์ 2557>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
27
-----------------
28
-----------------
29
-----------------
30
-----------------
31
-----------------
1
-----------------
2
-----------------
3
-----------------
4
-----------------
5
6
7
8
-----------------
9
-----------------
10
11
12
13
14
-----------------
15
-----------------
16
-----------------
17
-----------------
18
-----------------
19
-----------------
20
-----------------
21
-----------------
22
-----------------
23
-----------------
24
-----------------
25
26
27
28
1
-----------------
2
-----------------
3
-----------------
4
-----------------
5
-----------------
6
-----------------
7
-----------------
8
-----------------
9
-----------------

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอย น้ำเสียและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน รุ่นที่ 1

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย น้ำเสียและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน มีความพร้อมในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนและพื้นที่เขตที่รับผิดชอบได้ 
          รุ่นที่ 1 ให้กับข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
รับสมัครจำนวน : 147
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดกิจกรรม: 10/2/2557 - 13/2/2557

เข้าร่วมกิจกรรม

Registration is closed at the moment. Add event to Outlook
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved