รายการกิจกรรม

Events

RSS Icon
จัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Location: ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค

Date: 29/8/2556
จัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Location: ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค
Date: 26/8/2556
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 6

โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Location: ณ โรงแรมยัลซิตี้ สายใต้
(ห้องบางกอกน้อย1 ชั้น 3)

Date: 23/8/2556
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 5

โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Location: ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ สายใต้
(ห้องบางกอกน้อย1 ชั้น3)

Date: 22/8/2556
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4

โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Location: ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ เขตหลักสี่
(ห้อง กัลปพฤก2 ชั้น2)

Date: 19/8/2556
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3

โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Location: ณ โรงแรมคันทารี่ เฮาส์ เขตบางกะปิ
(ห้องคอนเฟอเรนซรูม ชั้น 11)

Date: 14/8/2556
สัมมนาเชิงวิชาการ (ครั้งที่ 1) "กรุงเทพฯ การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เมืองสีเขียว"

จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายโรงแรมสีเขียว และโรงพยาบาลสีเขียว

Location: ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
Date: 7/8/2556
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2

โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Location: ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราะศรัตรูพ่าย
(ห้องพัชราภา ชั้น 11 อาคาร 2)

Date: 2/8/2556
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1

โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Location: ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราะศรัตรูพ่าย
(ห้องพัชราภา ชั้น 11 อาคาร 2)

Date: 1/8/2556
สัมมนาเชิงวิชาการจัดทำกรอบแนวทาง Bangkok Green City

จัดสัมมนาเชิงวิชาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการก้าวสู่เมืองสีเขียวของกรุงเทพมหานคร

Date: 30/7/2556
Displaying results 11-20 (of 35)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
12 34
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved