รายการกิจกรรม

Events

RSS Icon
อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่5

โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน

Location: ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Date: 17/7/2556 - 19/7/2556
อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่4

โครงการอบรมอาสาสมัตรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน

Location: ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Date: 3/7/2556 - 5/7/2556
อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่3

โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน

Location: ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Date: 26/6/2556 - 28/6/2556
อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่2

โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน

Location: ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Date: 12/6/2556 - 14/6/2556
อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่1

โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน
จำนวน 150 คน

Location: ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Date: 29/5/2556 - 31/5/2556
สัมมนาและศึกษาดูงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

Location: ณ จังหวัดนครราชสีมา
Date: 21/5/2556 - 23/5/2556
สัมมนาและศึกษาดููงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

Location: ณ จังหวัดนครราชสีมา
Date: 8/5/2556 - 10/5/2556
สัมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยู่

วันที่ 24 -26 เม.ย. 56 ณ. จังหวัดเพชรบุรี

Date: 24/4/2556 8:30 - 26/4/2556 16:30
"คิดใหญ่ ด้วยหัวใจสีเขียว"

วันที่ 28 มี.ค.56 ร่วมพิธีเปิด "คิดใหญ่ ด้วยหัวใจสีเขียว"
เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น.
ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว
กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 28-30 มี.ค.56 นี้

Date: 28/3/2556 8:30 - 30/3/2556 12:00
บำบัดน้ำเสีย

น้ำเสีย จากขยะ

Date: 1/3/2556 12:24 - 3/3/2556 12:24
Displaying results 21-30 (of 35)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
123 4
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved