รายการกิจกรรม

Events

RSS Icon
อบรมเรื่องการบำบัดน้ำเสีย

การอบรมการบำบัดน้ำเสีย การดูแลไม่ให้น้ำเสีย

Location: ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2
Date: 30/1/2556 - 31/1/2556
อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่2

Location: ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี
Date:
อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่2

เพื่อเป็นเครือข่ายอาสาสมัตรในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป็นหมายประกอบด้วย
ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญการ
ข้าราชการครูผู้ช่วย-ครู ค.ศ.3
บุคคลภายนอก (ผู้แทนชุมชน ประชาชนทั่วไป)

Location: ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Date:
Displaying results 31-35 (of 35)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 >  >|
1234
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved