ติดต่อเรา

สำนักสิ่งแวดล้อม
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

ถนน : มิตรไมตรี
เขต : ดินแดง
แขวง : ดินแดง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปษณีย์ : 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-247-1671 , 
  02-246-0687
แฟกซ์ : 02-245-3377


 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved