(Green University/Green College) 
ผู้แทนเข้าร่วมเครือข่ายสังคมสีเขียว จำนวน 48 คน จาก 19 มหาวิทยาลัย 
ที่ ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล์
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย วนิดา เพ็งเหมือน   709/7พรานนกบ้านช่างหล่อ กทม 10700   wanid_ic09@hotmail.com
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถาวร  อ่อนละออ 399 สามเสน วชิรพยาบาล กทม. ดุสิต10300   tawanmax@hotmail.com
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี มนัสนันท์ ไทยแท้ 182 พาณิชยการธนบุรี ท่าพระ บางกอกใหญ่ กทม.10600   manasanan18@hotmail.com
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณภพ ยางสูง 126 ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม.10140    napop_che@hotmail.com
5 วิทยาลัยดุสิตธานี สุเมธ จันทร์สุทนพจน์ 121 ม.12 ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม 73140   sumeth.jun@gmail.com
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์ 85/8 อัครนิธิ พญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี กทม. 10400   mangkazo@hotmail.com
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐิตา ชินสมบูรณ์ 73/335 เอกบูรพา6 หลักหก เมือง ปทุมฯ 12000   titachinsomboon@yahoo.com
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปุณยาวัฒน์ อังสุโวทัย 330/69 รัชดาภิเษก17 ดินแดง ดินแดง กทม. 10400   punyawat.a@gmail.com
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิทนต์ ปุระพรหม 25/1 ม.4 บุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120   tong_architect@hotmail.com
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จณัญญา คติการ 2/2/1 วัดบัวขวัญ งามวงศ์วาน บางเขน เมือง นนทบุรี 11000   dream_paradize@hotmail.com
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมฤทธิ์ เหล่าอิ่มจันทร์ 374/4 สุขสวัสดิ์62 สุขสวัสดิ์ บางมด ทุ่งครุ กทม.10140   ltirmus@gmail.com
12 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เธียรไชย วิสุทธิ์นรเศรษฐ์ 474/2 สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กทม.   chai_wisut@hotmail.com
13 มหาวิทยาลัยสยาม กาญจนา มหัทธนทวี 38 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กทม.10160   kanjana@siam.edu
14 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สมสุนีย์  แซ่โอ้ว 286/1 บำรุงเมือง บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100   somsuneezeao@gmail.com
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอนเด  ดาษดา 20/1 3 ดอนดึง บ้านแร่ ลพบุรี15110    monda_cu@hotmail.com
16 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สิทธ์เทพ สิมะเสถียร 833 พระรามที่1 วังใหม่ ปทุมวัน กทม. 10330   s.sitthithep@ptwit.ac.th
17 สถาบันอาศรมศิลป์ ชูวิทย์  สุจฉายา 1948  สุขุมวิท109 สุขุมวิท สำโรงเหนือ  เมืองสมุทรปราการ10270   chuvits@yahoo.com
18 มหาวิทยาลัยรังสิต บุญสม เกษะประดิฐ์   สุขุมวิท66/1สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กทม. 10260   bunsom@gmail.com
19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กัลยา คงอนุมัติ 61 พหลโยธินเสนานิคม จตุจักร กทม.    kallaya.ko@spu.ac.th
20 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันเพ็ญ ลงยันต์ 61/1 พึ่งมี32 สุขุมวิท93 บางจาก พระโขนง กทม. 10260   wanpen.lo@spu.ac.th
21 มหาวิทยาลัยมหิดล มาโนชญ์ เหล็กดำรง 195/38 1 หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง บางกรวย-ไทรน้อยบางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110   manoch.lek@mahidol.ac.th
22 มหาวิทยาลัยมหิดล วดิษ  บุญดำภาว์ 99 2 ลาดหลุมแก้ว  ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140   Booncampa.w@gmail.com
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วรพงศ์  ตั้งอิทธิพลากร     warapongt@kmutnb.ac.th
24 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สลักจิต นพคุณ 21 ศาลาแดง ศาลาแดง สีลม บางรัก กทม.  10500    
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สุชาดา ไชยสวัสดิ์ 126 ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม.10140   suchadapom@gmail.com
26 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ ฐิตินันท์  ไชยอุณ 53/87 กรุงเทพนนท์44 บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800   tom_gunza@hotmail.com
27 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ นันท์นภัส ริยะวงค์ 53/87 กรุงเทพนนท์44 บางซื่อ  บางซื่อ กทม. 10800   tingloverun@me.com
28 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ ลักษณากรณ์ พิวาฬรมน์ ราชปรารภ14ราชปรารภ  ราชเทวี ราชเทวี กทม.10400   foylovenan@hotmail.com
29 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ จารุนันท์ หมอยาดี  331/5 รัชฏภัณฑ์ ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400   jaruna51@hotmail.com
30 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ กนก เรืองลีน กรุงธนบุรี2 กรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กทม.    DOD_01234@hotmail.com
31 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ ชลธิชา แก้วกาญจน์ 108/115 ราชปรารภ18 ราชปรารภ มักกะสันราชเทวี กทม 10400   palmlovepran_2554@hotmail.com
32 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ อภิญญา เจริญสม ริมคลองฐานพร้าว บางกะปิ หัวยขวาง กทม. 10310   ponzaea_52@hotmail.com
33 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ กมลวรรณ แวงวรรณ 169/19นนทรี20 นนทรี ยานนาวา กทม. 10120   jongkoa_naruk@hotmail.com
34 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ แก้วตา  คงสัตย์ 1111/121 มารวย3 ประชาสงเคราะห์ดินแดง  กทม.    kaewkaew_545@hotmail.com
35 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ เจนจิรา จินทอหนุ่น 2217  แยก22 ประชาสงเคราะห์ห้วยขวาง  หัวยขวาง กทม. 10320    
36 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ สุวลี  สาลี 109/9 ลาดกระบัง1/2 อ่อนนุช ลาดกระบัง ลาดกระบัง  กทม.    
37 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ อภิเทพ  ดูหมัด 606 อ่อนนุช สุขุมวิท79 สวนหลวง สวนหลวงกทม. 10250   kabomba_love1@hotmail.com
38 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ กฤษณา สนธิรัตน์ 666/6 สุขุมวิท22 คลองเตย กทม. 10800    loveoilna@hotmail.com
39 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ ดวงใจ นิสทัย 170/30 สวนพลู สาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทรกทม. 10120    
40 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ ธีรพล ยืนยาว เพชรบุรี13 เพชรบุรี พญาไทราชเทวี   กทม.10400   kachin_kungza@hotmail.com
41 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ ทราศิกา  แซ่เย๊ 117/319 พุฒโพธิ์ ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดงกทม.  10400   smilekookaew@hotmail.com
42 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ จิรายุ  อินทรีย์ 671 ร่มเกล้า27 ลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง กทม.10520   aot77798@hotmail.com
43 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ สถาพร  หริ่งยิ้ม 412/27 เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400    
44 มหาวิทยาลัยรังสิต สุนิสา นุริตมนต์ 36  8 เมืองน้อยธวัชบุรี  ร้อยเอ็ด45170   baskung_505@hotmail.com
45 มหาวิทยาลัยรังสิต ญาณภัทร แซ่ตัง  ปทุมธานี     
46 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ น้ำฝน  แก้วมนีสิทธิกุล 1/999 สุขุมวิท62 ทางรถไฟ บางจาก พระโขนง กทม. 10260   socity_rm@hotmail.com
47 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นัทชยา อินทะนิน  159/69 ม.6 พระราม2ที่60 พระราม2 แสมดำ บางขุนเทียน กทม.10150   i_di_naz@hotmail.com
48 มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ ไวทยา  สุทธะคูล ปรีดี14 สุขุมวิท21 พระโขนง  กทม. 10110   rictoria2499@live.com

 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC