บทความ

หัวข้อบทความ

การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร

lada บันทึก "

     เพราะในแต่ละวันของคนส่วยนใหญ่จะใช้เวลาเกือบร้อยละ 90 อาศัยและทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ภายในอาคาร จากรายงานการศึกษาขององค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี ค.ศ. 1984 พบว่าอาคารที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงใหม่ทั่วโลกเกือบร้อยละ 30 กำลังประสบปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) เป็นผลมาจากการออกแบบโครงสร้างอาคารที่เน้นเป็นอาคารระบบปิด และใช้เครื่องปรับอากาศแทนการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ใช้วัสดุ

ตกแต่งอาคารและอุปกรณ์สำรักงานที่มีสารเคมีสะสมอยู่ เช่น สารฟอร์มาลดีไฮดืจากเฟอร์นิเจอร์ สารอินทรีย์ระเหยที่ผสมในสีทาห้อง น้ำยาทำความสะอาดพื้น ฝุ่นผงคาร์บอน และก๊าซโอโซนจากเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ แร่ใยหินจากฉนวนกันความร้อน เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคา

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนน

jeed บันทึก "          กรุงเทพมหานคร โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงในปี ๒๕๕๔ (ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๕๔) โดยใช้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบอัตโนมัติจำนวน ๔ สถานี
ได้แก่ สถานีสำนักงานเขตพระโขนง สถานีสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สถานีศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (สวนป่าวิภาวดีรังสิต) สถานีสำนักงานเขตราชเทวี และจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบชั่วคราวริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน ๕๐ จุด 
          จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง พบว่า

เคล็ด(ไม่)ลับ การรักษ์ไฟฟ้าในบ้าน
เคล็ด(ไม่)ลับ การรักษ์ไฟฟ้าในบ้าน

มาดูการ การรักษ์ไฟฟ้าในบ้าน เพื่อโลกของเรา

ปฏิบัติการ 40 วิธี ช่วยให้โลกหายร้อน... คุณก็ทำได้
ปฏิบัติการ 40 วิธี ช่วยให้โลกหายร้อน... คุณก็ทำได้

คุณสามารถช่วยโลกได้ด้วยการปับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการเดินทาง ซึ่งการลดการใช้น้ำมันเบนซินจากการเผาไหม้ทุกๆ 1 ลิตร ช่วยลด CO2 ได้ประมาณ 2.189 กก. และการลดใช้น้ำมันดีเซล จากการเผาไหม้ทุกๆ 1 ลิตร จะช่วยลด CO2 ประมาณ 2.7080 กก. โดยวิธีการดังต่อไปนี้

บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ
บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ

jeed บันทึก "          ย้อนอดีตไปหลายปี ก่อนเมืองกรุงฯ เต็มไปด้วยควันพิษ จากวันนั้นถึงวันนี้ คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ  สอดคล้องกับผลการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ผ่านมา 

สารมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียงฝุ่นละอองที่ยังเป็นปัญหาเกินมาตรฐานบริเวณริมถนน และโอโซนสูงบ้างในบริเวณชานเมือง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาครัฐและเอกชนได้กำหนดมาตรการต่างๆเป็นนโยบาย รวมทั้งประชาชนที่ได้ร่วมระดมสรรพกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้

ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส
ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส

คาร์บอนเครดิต คาร์บอนไดออกไซต์ (Co2) อาคารเขียว หรือ Green Building Zero Energy หลายคนคงเคยได้ยินประโยคเหล่านี้กันบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นเรื่องราวที่กำลังฮิตไปทั่วทุกมุมโลก

ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน
ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน

อ้างจากผลการวิจัย โดยนักวิจัยจากสถาบันคาเนกี แผนกสิ่งแวดล้อม อ้อยสะท้อนกลับแสงแดดไปยังชั้นบรรยากาศ และลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ ด้วยการคายน้ำ นักวิจัยใช้ข้อมูลรูปถ่ายดาวเทียมหลายพันรูปที่ได้จากพื้นที่ 1, 173 ตารางกิโลเมตร ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุด เพื่อวัดอุณหภูมิ ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง และอัตราการคายน้ำของอ้อย ผลการวิจัยระบุว่าการขยายตัวของไร่อ้อยในพื้นที่ที่เคยปลูกพืชอย่างอื่นมาก่อนช่วยลดอุณหภูมิในท้องถิ่น นักวิจัยระบุในงานวิจัย ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ ไคลเมท เชนจ์ (Nature Climate Change) ว่า การปลูกอ้อยช่วยลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ โดยเฉลี่ยถึง 0.93 องศาเซลเซียส แต่หากหันไปปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชพรรณธรรมชาติ จะเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉลี่ยถึง 1.55 องศาเซลเซียส

ตัวอย่างบ้านประหยัดพลังงานและการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี SOLAR CELL
ตัวอย่างบ้านประหยัดพลังงานและการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี SOLAR CELL

บ้านนับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย 4 ที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญ แต่ยิ่งไปกว่านั้นพลังงานก็ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

 ใบไม้แห้งตัวช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ ลดโลกร้อน
ใบไม้แห้งตัวช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ ลดโลกร้อน

มาถึงวันนี้แล้ว ทุกท่านคงได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กันแทบทุกวัน เพราะใครๆก็พูกถึงโลกร้อน เพราะมันเป็นเรื่องที่คนสนใจ ใครไม่พูดถึงโลกร้อนดูจะไม่สนใจซะแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่ปรับตัวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนตามที่พูดกัน ทั้งเรื่องลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ขี่จักรยาน ลดความร้อนในอาคาร ใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยของเสียทั้งขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย หรือปลูกต้นไม้ใหญ่ๆ สักต้น ถ้ายังทำอย่างอื่นไม่ได้ ลองมาลดโลกร้อนด้วยการกำจัดขยะอินทรีย์กันดีไหมครับ...

การสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (Community of Practice : CoP)
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (Community of Practice : CoP)

nita บันทึก " การสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (Community of Practice : CoP)ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
เรื่อง GIS กับการประยุกต์ใช้ในงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
          การดำเนินงานด้านคุณภาพอากาศและเสียงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ GIS มาประยุกต์ใช้ให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้จะสามารถตอบคำถามต่าง ๆ ในเชิงพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรกายภาพความหนาแน่นของประชากร การเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เป็นต้

Displaying results 21-30 (of 36)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved