บทความ

1 วันกับการรักษ์พลังงานสำหรับเยาวชน

1 วันกับการรักษ์พลังงานสำหรับเยาวชน เริ่มตั้งแต่เช้า       

           -  แปรงฟันโดยใช้แก้วรองน้ำ อาบน้ำล้างหน้าโดยใช้ขันรองน้ำ ปิดก๊อกน้ำขฯะแปรงฟันหรือถูสบู่จะได้ไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ และปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกรั้งเมื่อเลิกใช้งาน ถ้าทำได้แบบนี้สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดน้ำได้ถึง 40 ลิตรต่อวัน

25-05-2555-2013-46-12.png

          
          
          -  รับประทานอาหารเช้าควรตักข้าวและกับข้าวโดยกะประมาณให้ทานแต่พออิ่มอย่าให้เหลือ

         
          -  เดินทางไปโรงเรียนโดยรถโรงเรียนแทนการให้คุณพ่อคุณแม่ขับรถไปส่ง หากโรงเรียนอยู่ไม่ไกลก็เดินหรือปั่นจักรยานซึ่งเป็นการออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันและลดมลภาวะทางท้องถนน นอกจากนี้ยังทำให้รู้จักเพื่อนที่ขึ้นรถโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกหลายคน

25-05-2555-2013-40-11.png


ต่อด้วยในโรงเรียน
          -  เปิดหน้าต่างห้องเรียนให้อากาศถ่ายเทโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ
          -  ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ 25 องศา ซึ่งจะประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ถึงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับการตั้งอุรหภูมิที่ 23 องศา
          -  ปิดจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อหยุดใช้งานเป็นเวลานาน

25-05-2555-2013-37-36-(1).png

          -  ได้เวลาพักกลางวัน ชวนเพื่อน ๆ ทานข้าวให้หมดจาน เมื่อข้าวเพลือชวนกันเทใส่ถังรองรับที่คุณครูจัดเตรียมไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
          -  ซื้อขนมจากร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนเมื่อทานหมดแล้วนำไปทิ้งลงในถังขยะ ให้ถูกประเภทตามที่คุณครูกำหนด
         
25-05-2555-2013-52-40.png
          -  เลือกซื้อน้ำผลไม้ดื่มแทนน้ำอัดลมกระป๋อง
          -  กดน้ำดื่มเท่าที่ต้องการจะดื่มและดื่มให้หมดแก้ว
          -  ก่อนเลิกเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนให้สะอาด
          -  เดินทางกลับบ้านโดยรถโรงเรียนแทนการให้คุณพ่อคุณแม่ขับรถมารับ

 


กลับมาถึงบ้าน
          -  นั่งทำการบ้านบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอแทนการเปิดไฟในบ้าน
          -  ช่วยคุณแม่ล้างผัก ผลไม้โดยรองน้ำใส่กะละมัง
          -  นั่งดูโทรทัศน์พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แทนการดูในห้องตัวเอง
          -  เมื่อเลิกดูโทรทัศน์แล้วปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กทุกครั้ง   
          -  อากาศร้อนนอนเปิดพัดลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ

"

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved