บทความ

สารอินทรีย์ระเหยง่าย

สารอินทรีย์ระเหยง่าย สารอินทรีย์ระเหยง่าย คือ กลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศได้ในที่อุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนและไฮโดรเจน อาจมีออกซิเจนหรือคลอรีนร่วมด้วย สามารถระเหยเป็นไอได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง

แหล่ง VOCs ในชีวิตประจำวัน เช่น
     -  สีทาบ้าน
     -  น้ำยาฟอกสี
     -  สารตัวทำละลายในพิมพ์
     -  ควันบุหรี่
     -  อู่พ่นสี
     -  โรงงานอุตสาหกรรม
     -  น้ำยาซักแห้ง
     -  น้ำยาสำหรับย้อมผมและน้ำยาดัดผม
     -  สารฆ่าแมลง
     -  สารที่เกิดจากการเผาไหม้และปะปนในอากาศ น้ำดื่ม เครื่องดื่มและอาหาร

การป้องกันอันตรายจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย

 

20-12-2555-2010-53-29-(1).jpg

1.  ไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายสูงต่อสุขภาพโดยไม่จำเป็น
 

 

20-12-2555-2010-53-48.jpg

2.  หากจำเป็นต้องใช้ VOCs ควรซื้อในปริมาณน้อยเท่าที่จำเป็นต้องใช้ทันที ไม่ควรซื้อเผื่อเป็นปริมาณมาก
 
20-12-2555-2010-54-15.jpg

3.  อ่านฉลากหรือคู่มือก่อนการใช้สาร VOCs และปฎิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนอย่างเคร่งครัด

20-12-2555-2010-58-20.jpg

4.  ไม่นำสาร VOCs ในบ้านเรือนมาผสมกันนอกจากเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก
 

26-12-2555-2014-44-42.jpg


5.  ใช้สาร VOCs ในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี และไม่เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหารเครื่องดื่ม
 

20-12-2555-2010-58-55.jpg

6.  ไม่เปิดฝาภาชนะบรรจุสาร VOCs ทิ้งไว้ขณะไม่ใช้งาน
 
20-12-2555-2010-59-22.jpg

7.  เก็บภาชนะบรรจุสาร VOCs ให้พ้นจากสัว์เลี้ยงและมือเด็ก
 

20-12-2555-2010-59-39.jpg


8.  นำภาชนะบรรจุสาร VOCs ไปทิ้งทันทีที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ทิ้งภาชนะลงถังขยะโดยตรง ควรตรวจสอบวันนัดจัดเก็บขยะอันตรายของหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อส่งให้พนักงานนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
 
20-12-2555-2010-59-56.jpg

9.  บุหรี่มีสารเบนซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ ไม่ควรสูบบุหรี่ภายในอาคาร

20-12-2555-2011-02-18.jpg

10.  ควรให้ร้านซักแห้งล้างน้ำยาซักแห้งบนเสื้อผ้าให้หมดก่อนรับเสื้อผ้าคืน เพราะผู้สวมใส่อาจสูดดม ไอระเหยของสารเปอร์คลอโรเอทธิลีน วึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้

"

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved