Article

ผลการศึกษาเขตเมืองดูดซับคาร์บอนมากกว่าที่คิด!
ผลการศึกษาเขตเมืองดูดซับคาร์บอนมากกว่าที่คิด!

ปารีส-นักวิทยาศาสตร์พบข่าวดีเล็ก ๆ และน่าประหลาดใจเรื่องภาวะโลกร้อน เมื่อผลศึกษาพบว่า เขตเมืองช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการสำคัญของภาวะโลกร้อนได้มากกว่าที่คิด

50 วิธีแต่งบ้านรับโลกร้อน
50 วิธีแต่งบ้านรับโลกร้อน

มาดูวิธีรับมือโลกร้อนกัน

ปฏิบัติการ 40 วิธี ช่วยให้โลกหายร้อน... คุณก็ทำได้
ปฏิบัติการ 40 วิธี ช่วยให้โลกหายร้อน... คุณก็ทำได้

คุณสามารถช่วยโลกได้ด้วยการปับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการเดินทาง ซึ่งการลดการใช้น้ำมันเบนซินจากการเผาไหม้ทุกๆ 1 ลิตร ช่วยลด CO2 ได้ประมาณ 2.189 กก. และการลดใช้น้ำมันดีเซล จากการเผาไหม้ทุกๆ 1 ลิตร จะช่วยลด CO2 ประมาณ 2.7080 กก. โดยวิธีการดังต่อไปนี้

ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน
ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน

อ้างจากผลการวิจัย โดยนักวิจัยจากสถาบันคาเนกี แผนกสิ่งแวดล้อม อ้อยสะท้อนกลับแสงแดดไปยังชั้นบรรยากาศ และลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ ด้วยการคายน้ำ นักวิจัยใช้ข้อมูลรูปถ่ายดาวเทียมหลายพันรูปที่ได้จากพื้นที่ 1, 173 ตารางกิโลเมตร ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุด เพื่อวัดอุณหภูมิ ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง และอัตราการคายน้ำของอ้อย ผลการวิจัยระบุว่าการขยายตัวของไร่อ้อยในพื้นที่ที่เคยปลูกพืชอย่างอื่นมาก่อนช่วยลดอุณหภูมิในท้องถิ่น นักวิจัยระบุในงานวิจัย ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ ไคลเมท เชนจ์ (Nature Climate Change) ว่า การปลูกอ้อยช่วยลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ โดยเฉลี่ยถึง 0.93 องศาเซลเซียส แต่หากหันไปปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชพรรณธรรมชาติ จะเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉลี่ยถึง 1.55 องศาเซลเซียส

 ใบไม้แห้งตัวช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ ลดโลกร้อน
ใบไม้แห้งตัวช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ ลดโลกร้อน

มาถึงวันนี้แล้ว ทุกท่านคงได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กันแทบทุกวัน เพราะใครๆก็พูกถึงโลกร้อน เพราะมันเป็นเรื่องที่คนสนใจ ใครไม่พูดถึงโลกร้อนดูจะไม่สนใจซะแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่ปรับตัวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนตามที่พูดกัน ทั้งเรื่องลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ขี่จักรยาน ลดความร้อนในอาคาร ใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยของเสียทั้งขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย หรือปลูกต้นไม้ใหญ่ๆ สักต้น ถ้ายังทำอย่างอื่นไม่ได้ ลองมาลดโลกร้อนด้วยการกำจัดขยะอินทรีย์กันดีไหมครับ...

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


Department of Environment, Bangkok Metropolitan Administration, City Hall 2, Mitaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand
Tel. 0-2247-1671, 0-2246-0687 Fax. 0-2245-3377
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร. All rights reserved