บทความ

ปฏิบัติการ 40 วิธี ช่วยให้โลกหายร้อน... คุณก็ทำได้

ปฏิบัติการ 40 วิธี ช่วยให้โลกหายร้อน... คุณก็ทำได้

ปฏิบัติการ 40 วิธี ช่วยให้โลกหายร้อน... คุณก็ทำได้


สัญจรเพื่อโลก
14-09-2555-10-35-58-(2).jpg          
         

          คุณสามารถช่วยโลกได้ด้วยการปับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการเดินทาง ซึ่งการลดการใช้น้ำมันเบนซินจากการเผาไหม้ทุกๆ 1 ลิตร ช่วยลด CO2 ได้ประมาณ 2.189 กก. และการลดใช้น้ำมันดีเซล จากการเผาไหม้ทุกๆ 1 ลิตร จะช่วยลด CO2 ประมาณ 2.7080 กก. โดยวิธีการดังต่อไปนี้
          1.  ใช้บริการขนส่งสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถประจำทาง เรือโดยสาร ฯลฯ ช่วยลดการปลดปล่อย CO2 ได้
          2.  เดิน-ปั่นเพื่อโลก  เดินทางใกล้ๆ หันมาใช้จักรยาน หรือการเดินเท้าแทนรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์
          3.  ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรถ  เพราะการเผาไหม้เครื่องยนต์ก่อให้เกิด CO2 สาเหตุของโลกร้อน
          4.  หมั่นดูแลตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เป็นประจำ  ตรวจสอบลมยางทุกสัปดาห์ เพราะการขับรถโดยที่ยางมีลมน้อย อาจทำให้เปลืองน้ำมันขึ้นถึง 3% จากปกติ
          5.  เดินทางแบบ Car Pool  ทางเดียวกันไปด้วยกัน จากรถยนต์ 5 คันเหลือ 1 คัน ช่วยประหยัดน้ำมันได้ 80%
          6.  ขับรถด้วยความเร็วคงที่  เลือกขับที่ความเร็ว 70-80 กม./ชม. ขับรถความเร็ว 80 กม./ชม. ช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่า 95 กม./ชม. ได้ 15%

 

ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า
13-09-2555-15-52-58.jpg
          
          

          ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ใกล้ตัวมากที่สุด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้หันมาประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันคนละไม้คนละมือ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยดลกลด CO2 ลดโลกร้อนได้ การลดการใช้ไฟฟ้าทุกๆ 1 หน่วย(kWh) จะช่วยลดการปล่อย CO2 0.5610 กก.
          7.  ใช้อุปกรณ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
          8.  ใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน  แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ และใช้บัลลาสต์ประสิทธิภาพสูง
          9.  ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้  สามารถประหยัดไฟมากกว่าหลอดไส้ถึง 80% หากหลอดไส้ขนาด 100 วัตต์ เปิด 8 ชม.ต่อวัน เปลี่ยนเป็นหลอดตะเกียบ 20 วัตต์ ประหยัดได้ 0.64 kWh ลด CO2 ได้ 0.36 กก.ต่อวัน
          10.  ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งาน และเปิดเมื่อจำเป็น  ช่วยประหยัดพลังงานได้ 1-5% และใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า
          11.  ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้  และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน
          12.  เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา  การปรับอุณหภูมิเพิ่มทุกๆ 1 องศา จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าประมาณ 10%
          13.  เดินขึ้น-ลงบันได แทนการใช้ลิฟต์โดยสาร
          14.  ตากผ้าด้วยแสงแดดแทนการปั่นแห้ง  เครื่องซักผ้าที่มีเครื่องอบแห้ง ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเครื่องวักผ้าธรรมดา ประมาณ 10 เท่า

 

รู้ใช้ ลดใช้ ลดปริมาณขยะ
13-09-2555-15-58-48.jpg          
         
          การบริโภคทรัพยากรอย่างชาญฉลาดได้กำไร 2 ชั้น อย่างแรก ประหยัดเงินในกระเป๋า อย่างที่ 2 คือ ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะ และลดการใช้พลังงาน หากคุณช่วยลดขยะ 1 กก. จะช่วยลด CO2 ได้ประมาณ 0.3 กก.
          15.  ยึดหลัก 1A 3R
               Avoid  คือ การหลีกเลี่ยงการใช้ การบริโดภคต่างๆ ที่ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร
               Reduce  คือ ลดากรใช้ ลดการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็น
               Reuse  คือ การใช้ซ้ำ ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
               Recycle  คือ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ได้
          16.  แยกขยะก่อนทิ้ง รีไซเคิลให้มากขึ้น  คัดแยกขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ฯลฯ  ออกจากขยะที่ย่อยสลายได้ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล
          17.  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบเติม หรือผลิตภัณฑ์ชนิดเข้มข้น  เป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทาง
          18.  รับประทานอาหารให้หมดจาน  นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์แล้ว ทุกกระบวนการกว่าจะได้มาซึ่งอาหารล้วนมีส่วนปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทบทั้งสิ้น
          19.  ลดการใช้ถุงพลาสติก  ใช้ถุงผ้าอย่างจริงจัง (ไม่ใช่ตามกระแส ตามแฟชั่น) เพราะถุงพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 450 ปี แต่ถุงผ้า 1 ใบ สามารถทดแทนถุงพลาสติกได้จำนวนมาก
          20.  เลือกใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้  หรือถุงพลาสติกชีวภาพ ซึ่งมีกลไกการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียในธรรมชาติ ที่สำคัญพลาสติกย่อยสลายได้ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณที่ต่ำกว่า โพลีเอทธิลีน (พลาสติกที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตถุงพลาสติกมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี)
          21.  หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์หลายๆ ชั้น  เพราะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะกลายเป็นขยะเมื่อไม่ใช้แล้ว
          22.  ใช้กระดาษให้คุ้มค่า  ลดปริมาณการใช้กระดาษจะช่วยลด CO2 ได้ 1.12 กก. ต่อกระดาษ A4 1รีม
          23.  ไม่เผาขยะ  เพราะการเผาขยะจะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน


เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส ใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า
13-09-2555-16-01-05.jpg          
         
          24.  ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ และปิดน้ำเมื่อไม่ใช้งาน

               ขณะอาบน้ำ  ควรอาบน้ำจากฝักบัวแทนการอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ จะช่วยลดปริมาณน้ำได้ประมาณ 5 เท่า ที่สำคัญขณะถูสบู่ควรปิดน้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ (หากเปิดน้ำฝักบัวทิ้งไว้เพียง 10 นาที จะทำให้สูญเสียน้ำประมาณ 90 ลิตร)
               ขณะแปรงฟัน  ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้เพราะจะสูญเสียน้ำถึง 9 ลิตรต่อน่าที ดังนั้น ควรใช้แก้วหรือขันรองน้ำจะดีกว่า
          25.  ติดตั้งโถปัสสาวะเพื่อลดากรใช้ชักโครกให้น้อยลง  เพราะการกดชักโครก 1 ครั้ง ต้องใช้น้ำประมาณ 9-13.5 ลิตร
          26.  ซักผ้าอย่างถูกวิธี
               การซักผ้าด้วยมือ  ควรแช่ผ้าก่อนซัก ไม่ควรเปิดน้ำตลอดเวลา และไม่ควรปล่อยน้ำให้ล้นกะละมัง เพราะเพียง 20 นาที จำทำให้สูญเสียน้ำถึง 180 ลิตร ในขณะที่การซักผ้าด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง จะใช้น้ำเพียง 40 ลิตรเท่านั้น นอกจากนี้น้ำที่เหลือจากการซักผ้าครั้งสุดท้าย ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณน้ำเสียได้อีกวิธีหนึ่ง เช่น รดน้ำต้นไม้ ฯลฯ
               การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า  แต่ละครั้งจะทำให้เกิดน้ำเสียประมาณ 130 ลิตร ดังนั้นควรรวมผ้าให้ได้มากพอ (ตามคำแนะนำในคู่มือเครื่องซักผ้า) เพื่อให้คุ้มค่ากับปริมาณน้ำและพลังงานที่ต้องสูญเสียไป
          27.  หมั่นตรวจสอบท่อประปา  หากพบจุดแตกรั่วควรรีบแก้ไข เพราะจุดรั่วขนาด 3.2 มม. อาจำทำให้สูญเสียน้ำมากถึงกว่า 10,000 ลิตรต่อวัน
          28.  ไม่ทิ้งเศษอาหาร น้ำมันเหลือใช้ หรือปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง
          29.  การล้างถ้วยชาม  ควรเปิดน้ำลงอ่างแล้วจึงล้าง เพราะการล้างชามให้สะอาดจะใช้น้ำล้าง 2 ครั้ง ทำให้เกิดน้ำเสียประมาร 25 ลิตร แต่ถ้าล้างด้วยวิธีเปิดน้ำจากก๊อกตลอดเวลาที่ล้างถ้วยชาม จะทำให้เกิดน้ำเสีย 135 ลิตรในเวลา 15 นาที


เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อทุกชีวิต
13-09-2555-16-01-25.jpg          
         
          30.  ช่วยกันปลูกต้นไม้
  การปลูกไม้ยืนต้น 1 ต้น จะช่วยดูดซับ CO2 ได้ 9 กก.ต่อปี
               จัดสวนลอยฟ้า  ปลูกต้นไม้บนดาดฟ้า ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน ช่วยลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ทั้งยังช่วยลดากรใช้พลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ประมาณ 30-40% ในอาคาร
               ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาแก่บ้าน  ช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศได้ 10-15%
          31.  ปกป้องผืนป่า ไม่ตัดต้นไม้ ทำลายป่า
                ท่องเที่ยวป่าเชิงอนุรักษ์  คือ ไม่เด็ดกิ่งไม้ ดอกไม้ หรือนำทรัพยากรที่อยู่ในป่าออกจากป่า ไม่ทิ้งขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม เศษอาหาร หรือขยะอื่นๆ ทุกชนิดไว้ในป่า เก็บไปเพียงภาพถ่าย ทิ้งไว้เพียงรอยเท้า
               การเดินศึกษาธรรมชาติในป่า  ควรเดินบนทางเดินที่จัดไว้ ไม่ควรเดินออกนอกเส้นทาง เพราะอาจจะเหยียบพืชพรรณหรือต้นไม้ได้
               หลีกเลี่ยงการก่อไฟ  หรือสูบบุหรี่ในป่า ซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เกิดไฟป่า

พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด ต่อลมหายใจให้โลก
13-09-2555-16-01-52.jpg
          
          32.  เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน  ไม่ว่าจะเป็นพลังงานชีวมวล พลังงานแสดงอาทิตย์ ก๊าซธรรมชาติ
          33.  ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานชีวมวลให้มากขึ้น  เช่น น้ำมัน E20 (ช่วยลดการปล่อย CO2 ประมาณ 0.438 กก.ต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 (ช่วยลดการปล่อย CO2 ประมาณ 0.219 กก.ต่อลิตร) และไบโอดีเซล (B5) (ช่วยลดการปล่อย CO2 ประมาณ 0.135 กก.ต่อลิตร)
          34.  ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล  โดยเฉพาะน้ำมัน สนับสนุนเครื่องยนต์ไฮบริดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
          35.  ใช้พลังงานทดแทน  เช่น ผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สนับสุนการใช้พลังงานจากลม


ฉลาดเลือกเพื่อโลก
13-09-2555-16-05-22.jpg
          
          36.  เลือกทาสีอาคารด้วยสีขาว  เพื่อลดความร้อนสะสม
          37.  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อโลก เพื่อเรา  รับประทานเนื้อให้น้อยลง  เพราะการทำปศุสัตว์ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 18% (เพราะมีการใช้พลังงานสูงในการผลิตปุ๋ย การแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อทำฟาร์มปศุสัตว์ และการปล่อยก๊าซมีเทนจากมูลสัตว์)
          38.  บริโภคอาหารตามฤดูกาล  ช่วยลดปริมาณการขนส่งสินค้า ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เช่นกัน
          39.  สนับสนุนอาหารปลอดสารพิษ  ที่ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี
          40.  สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน Carbon Footprint  เครื่องหมาย Cool Mode 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved