บทความ

ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน

ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน           ผลการวิจัยพบการปลูกอ้อยมีส่วนช่วยให้อุณหภูมิอากาศลดลง มีบทบาทในการหยุดโลกร้อน

          อ้างจากผลการวิจัย โดยนักวิจัยจากสถาบันคาเนกี แผนกสิ่งแวดล้อม อ้อยสะท้อนกลับแสงแดดไปยังชั้นบรรยากาศ และลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ ด้วยการคายน้ำ นักวิจัยใช้ข้อมูลรูปถ่ายดาวเทียมหลายพันรูปที่ได้จากพื้นที่ 1, 173 ตารางกิโลเมตร ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุด เพื่อวัดอุณหภูมิ ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง และอัตราการคายน้ำของอ้อย ผลการวิจัยระบุว่าการขยายตัวของไร่อ้อยในพื้นที่ที่เคยปลูกพืชอย่างอื่นมาก่อนช่วยลดอุณหภูมิในท้องถิ่น นักวิจัยระบุในงานวิจัย ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ ไคลเมท เชนจ์ (Nature Climate Change) ว่า การปลูกอ้อยช่วยลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ โดยเฉลี่ยถึง 0.93 องศาเซลเซียส แต่หากหันไปปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชพรรณธรรมชาติ จะเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉลี่ยถึง 1.55 องศาเซลเซียส


          สก๊อต ลอรี หัวหน้านักวิจัย กล่าวว่า เราพบว่าการหันไปปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชพรรณธรรมชาติส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิในท้องถิ่น  เพราะพืชเหล่านั้นคายน้ำน้อย แต่อ้อยสามารถสะท้อนแสงและคายน้ำเหมือนพืชพรรณธรรมชาติ ทั้งนี้ การปลูกอ้อยส่งผลดีต่อสภาพอากาศหลายด้าน เช่น สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้จากอ้อยในยานพาหนะ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปลูกอ้อยยังช่วยลดอุณหภูมิอากาศในท้องถิ่นได้อีกด้วย และเป็นที่ทราบกันดีว่า ชาวบราซิลเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใช้น้ำมันเบนซิน ประมาณ 1 ใน 4 ของเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์มาจากเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้จากอ้อย ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก


          ตลอดเวลาที่ผ่านมา หลายคนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาสมีผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ทั้งนี้ เกร็ก เอสเนอร์ ผู้ร่วมวิจัย กล่าวว่า เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการใช้ที่ดินส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศในท้องถิ่น ซึ่งหากพิจารณาดูแล้วจะพบว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็คงมาจากฝีมือของมนุษย์
 

ที่มา : อ้างจากผลการวิจัย โดยนักวิจัยจากสถาบันคาเนกี แผนกสิ่งแวดล้อม อ้อยสะท้อนกลับแสงแดดไปยังชั้นบรรยากาศ และลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ ด้วยการคายน้ำ นักวิจัยใช้ข้อมูลรูปถ่ายดาวเทียมหลายพันรูปที่ได้จากพื้นที่ 1, 173 ตารางกิโลเมตร ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุด เพื่อวัดอุณหภูมิ ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง และอัตราการคายน้ำของอ้อย ผลการวิจัยระบุว่าการขยายตัวของไร่อ้อยในพื้นที่ที่เคยปลูกพืชอย่างอื่นมาก่อนช่วยลดอุณหภูมิในท้องถิ่น นักวิจัยระบุในงานวิจัย ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ ไคลเมท เชนจ์ (Nature Climate Change) ว่า การปลูกอ้อยช่วยลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ โดยเฉลี่ยถึง 0.93 องศาเซลเซียส แต่หากหันไปปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชพรรณธรรมชาติ จะเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉลี่ยถึง 1.55 องศาเซลเซียส


สก๊อต ลอรี หัวหน้านักวิจัย กล่าวว่า เราพบว่าการหันไปปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชพรรณธรรมชาติส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิในท้องถิ่น  เพราะพืชเหล่านั้นคายน้ำน้อย แต่อ้อยสามารถสะท้อนแสงและคายน้ำเหมือนพืชพรรณธรรมชาติ ทั้งนี้ การปลูกอ้อยส่งผลดีต่อสภาพอากาศหลายด้าน เช่น สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้จากอ้อยในยานพาหนะ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปลูกอ้อยยังช่วยลดอุณหภูมิอากาศในท้องถิ่นได้อีกด้วย และเป็นที่ทราบกันดีว่า ชาวบราซิลเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใช้น้ำมันเบนซิน ประมาณ 1 ใน 4 ของเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์มาจากเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้จากอ้อย ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก


ตลอดเวลาที่ผ่านมา หลายคนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาสมีผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ทั้งนี้ เกร็ก เอสเนอร์ ผู้ร่วมวิจัย กล่าวว่า เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการใช้ที่ดินส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศในท้องถิ่น ซึ่งหากพิจารณาดูแล้วจะพบว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็คงมาจากฝีมือของมนุษย์
 

ที่มา :  นิตยสาร Enegry Saving "

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved