บทความ

เนเธอร์แลนด์ เอาชนะน้ำท่วมได้อย่างไร?

เนเธอร์แลนด์ เอาชนะน้ำท่วมได้อย่างไร? ชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นชาติแรกในโลกที่ประดิษฐ์กังหันลม ซึ่งสร้างกันมากถึง 1,300 ตัว เพื่อสูบน้ำออกจากทะเลสาบ และทางน้ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันน้ำท่วม และใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม จนกังหันลมกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ควบคู่กับ "รองเท้าไม้" ที่ชาวดัตช์ใช้สวมเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าเปียก และรักษาเท้าให้อบอุ่น เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง

          ต่อมาในศตวรรษที่ 19 ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้พัฒนาปั๊มพลังไอน้ำขึ้นมาเพื่อให้วิดน้ำออกไปได้เร็วยิ่งขึ้น

          พ.ศ. 2475 เกิด "โครงการไซดาซี" สร้างเขื่อน Afsluitdijk กั้นทะเลความยาว 32 กิโลเมตร เพื่อกั้นทะเลสาบ IJsselmeer ออกจากทะเลเหนือ ทำให้พื้นที่ดิน 1,650 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ระบายน้ำ นอกจากนั้น เนเธอร์แลนด์ยังมีสถานีสูบน้ำจำนวนมากเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศถูกน้ำท่วม

         ปี 2496 หรือ 58 ปีก่อน เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ สาเหตุเกิดจากทำนบกั้นน้ำแตก ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเนเธอร์แลนด์จมอยู่ใต้น้ำ และมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,800 คน รัฐบาลต้องทุ่มทุนมหาศาลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยขึ้นอีก จึงทำโครงการ  "เดลต้า" เพื่อยกเขื่อนให้สูงขึ้น กั้นทะเลและส้างกำแพงกันคลื่นจากลมพายุ

         นายยอริส  กีเวน (Joris Geeven) เลขานุการด้านเศรษฐกิจ อดีตเจ้าหน้าที่สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวเมื่อปี 2553 ว่าเนเธอร์แลนด์และไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน เพราะตั้งอยู่บนที่ราบปากแม่น้ำ ซึ่งอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลทำให้เสี่ยงต่ออุทกภัย เมื่อน้ำจำนวนมหาศาลไหลมาบรรจบกับทะเลในเวลาที่น้ำทะเลหนุน ทำให้น้ำจากแม่น้ำระบายลงสู่ทะเลไม่ได้ จึงเกิดความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ

          ปัจจุบัน เนเธอร์แลนด์ยังต้องรับมือกับปัญหาน้ำ โดยการดำเนินการ "โครงการเดลต้า เวิร์กส์ (Delta Works)" ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2540 เพื่อป้องกันเนเธอร์แลนด์จากปัญหาใหม่ ๆ เช่น สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน          

ถึงแม้ว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์จะปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วมตอนนี้ แต่ได้เตรียมแผนรับมือในระยะยาวไว้แล้ว โดยปรับปรุงโครงการเดลต้าให้ทำงานอย่างบูรณาการ มีการจัดการและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

          เนเธอร์แลนด์จึงได้ชื่อว่ามีวิศวกรรมการจัดการน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชลประทาน และการจัดการน้ำระดับโลก

          เจ้าชายวิลเลี่ยม  อเล็กซานเดอร์ มกุฏราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของคณะกรรมการน้ำโลกเพื่อศตวรรษที่ 21 และยังเป็นองค์อุปถัมภ์ขององค์กรหุ้นส่วนน้ำโลก ซึ่งมีธนาคารโลกและสหประชาชาติ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Royal Haskoning ของเนเธอร์แลนด์ เคยช่วยด้านการชลประทาน และป้องกันน้ำท่วมในประเทศไทยหลายโครงการ แต่ยังแก้ปัญหาไม่สำเร็จเพราะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล

ที่มา: คอลัมน์ "รู้ไปไม้ด" โดย... น้าชาติ  ประชาชื่น 
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที่ 30 ก.ย. 54 หน้า 24  "

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved