บทความ

ขยะย่อยสลายได้ แยกไปใช้ประโยชน์ที่บ้านเรา
ขยะย่อยสลายได้ แยกไปใช้ประโยชน์ที่บ้านเรา

เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ย่อยสลายกลายเป็นดินและปุ๋ยบำรุงต้นไม้ หมักก๊าซชีวภาพ ทำอาหารสัตวื กิ่งไม้ขนาดหญ่นำไปทำฟืนและเผ่าถ่าน เก็บน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้พ่นป้องกันแมลงได้ ลองมาดูวิธีการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์แบบง่าย ๆ และเลือกใช้วิธีการตามความเหมาะสม

การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จบ)
การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จบ)

การจัดการขยะของฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4)

การจัดการขยะของฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved