บทความ

ขยะย่อยสลายได้ แยกไปใช้ประโยชน์ที่บ้านเรา

ขยะย่อยสลายได้ แยกไปใช้ประโยชน์ที่บ้านเรา เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ย่อยสลายกลายเป็นดินและปุ๋ยบำรุงต้นไม้ หมักก๊าซชีวภาพ ทำอาหารสัตวื กิ่งไม้ขนาดหญ่นำไปทำฟืนและเผ่าถ่าน เก็บน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้พ่นป้องกันแมลงได้ ลองมาดูวิธีการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์แบบง่าย ๆ และเลือกใช้วิธีการตามความเหมาะสม 1. น้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ ทำปุ๋ย ฮอร์โมนพืช สารไล่แมลง เศษผัก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ใบไม้ ใบหญ้า นำไปหมักโดยผสมกับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง ใช้เป็นปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลงสำหรับต้นไม้ ใช้ดับกลิ่น ทำให้น้ำใส ย่อยกากตะกอนสิ่งปฏิกูล มีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้ - การทำหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ นำเศษผักหรือผลไม้ 3 กิโลกรัม + กับกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันดี ใส่ถังพลาสติกปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม 15 วัน จะได้น้ำชีวภาพพร้อมขยาย หรือนำไปใช้ได้ - การขยายหัวเชื้อ เติมน้ำสะอาดลงในถังหมัก 8 ลิตร น้ำประปาควรใส่ถังทิ้งไว้ 3 วันก่อนใช้ ใส่กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 3 ขีด ปิดฝาหมักต่ออีก 7 วัน ก็สามารถนำน้ำหมักไปใช้ได้และสามารถเติมเศษผักผลไม้ได้ทุกวัน น้ำหมักชีวภาพสามารถทำฮอร์โมนเร่งใบ เร่งดอก สารป้องกันศัตรูพืชได้ เหมาะสำหรับท่านที่มีมุมต้นไม้เล็ก ๆ ในบ้าน จนถึงท่านที่มีอาชีพเกษตรกร จะช่วยลดต้นทุนได้มาก เพียงเลือกวัสดุหมักตามสูตรง่าย ๆ ดังนี้ - สูตรเร่งใบ ใช้น้ำเอ็นไซมื 1 ลิตร + น้ำ 10 ลิตร + น้ำตาลทรายแดง + ผักบุ้ง + ผักกาดหอม + ใบมันเทศ + เปลือกสับปะรด อย่างละ 1 กก. คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาถังหมักทิ้งไว้ 7-15 วัน ใช้ฉีดพ่นรดต้นไม้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง อัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะฝน้ำ 20 ลิตร - สูตรเร่งดอก ราก ผล น้ำเอนไซม์ 1 ลิตร + น้ำมะพร้าว 5 ลิตร + น้ำตาลทรายแดง + กล้วยสุก + ฟักทองสุก + มะละกอสุก อย่างละ 1 กก. คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาถังหมักทิ้งไว้ 3-7 วัน นำไปใช้ฉีดพ่นรดต้นไม้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง อัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะฝน้ำ 20 ลิตร - สารป้องกันแมลง เพิ่มความต้านทานโรคแมลง น้ำเอนไซม์ 1 ส่วน + น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน + น้ำ 10 ส่วน + สมุนไพร 3 ส่วน (บอระพ็ด, เม้ดหรือใบสะเดา, ตะไคร้หอม, ฟ้าทะลายโจร, กระเทียม, พริกขี้หนู, ว่านหางจระเข้, ขิง, ข่า ทุบให้แตกหรือบดคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1-3 วัน - วิธีทำน้ำเอนไซม์ นำเศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหารกุ้ง หอย ปู ปลา (ต้องไม่บูดเน่าเสีย) + น้ำตาลทรายแดง 1 ก.ก. น้ำ 10 ลิตร คลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝาหมักทิ้งไว้ 3 เดือน เพียงเท่านี้ก็ได้น้ำเอนไซม์ไปใช้เป็นส่วนประกอบของการทำน้ำฮอร์โมนพืชและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 2. การทำปุ๋ยใบไม้แห้ง (ใบไม้มหัศจรรย์) ใบไม้แห้งมีประโยชน์มาก ใช้จัดการกับเศษอาหารให้สลายหายไปใน 3-5 วัน ใบไม้แห้งช่วยดูดซับกลิ่น และช่วยดูดซับน้ำจากเศษอาหาร ทำให้ใช้เป็นที่ทิ้งเศษอาหารในบ้านได้เลย วิะการง่าย ๆ ดังนี้ 1) หาที่เหมาะ ๆ ที่น้ำไม่ไหลท่วมขัง การระบายอากาศดี มีร่มเล็กน้อย แล้วจัดหาวัสดุที่มีอยู่ เช่น วงบ่อ คอกไม้ คอกคอนกรีต หรือถังพลาสติกเจาะรู้รอบ ๆ มาตั้งไว้ ทำฝาปิดกันหนู สุนัขคุ้ยเขี่ย และกันแดดกันฝน 2) เทใบไม้แห้งลงในถังหรือภาชนะที่เตรียมไว้ให้เกินครึ่งกระบะเล็กน้อย เทเศษอาหารบนใบไม้แห้ง แล้วใช้พลั่วคลุกเคล้าให้เศษอาหารกระจายตัว ทิ้งไว้ 3 วัน กลับมาเปิดดูจะเห็นว่าเศษอาหารหายไป ฉะนั้นจึงเติมเศษอาหารได้ทุกวัน 3) เติมใบไม้แห้งทุกสัปดาห์เพราะจะมีการยุบตัวจากการย่อยสลายเศษอาหารและใบไม้ ทิ้งเศษอาหารได้ทุกวันจนเต็ม ทิ้งไว้ 3-4 เดือน ก็นำปุ๋ยไปใช้หรือขายได้ 3. อาหารสัตว์ เศษอาหาร เปลือกผลไม้ คัดแยกใส่ถังไว้ต่างหากแล้วนำไปเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว ได้ประหยัดค่าอาหารสำเร็จรูป ปัจจุบันมีเกษตรกรนำถังไปตั้งตามร้านอาหาร ตามห้าง โรงแรมต่าง ๆ แล้วนำไปเลี้ยงสัตว์ทำให้สัตว์โตเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved