ข่าวสาร

รายการข่าว

RSS Icon
การจัดเก็บขยะจากเทศกาลลอยกระทง
การจัดเก็บขยะจากเทศกาลลอยกระทง

สำนักสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล จัดเก็บกระทง ที่ประชาชนนำมาลอยในเม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีในงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2555

Global Administrator | 16/1/2556 0:00:00

 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved