ข่าวสาร

รายการข่าว

RSS Icon
โครงการเติมสีเขียวให้เมืองอยู่เย็น...คนเป็นสุข
โครงการเติมสีเขียวให้เมืองอยู่เย็น...คนเป็นสุข

จากผลจากการดำเนินโครงการกรุงเทพฯ…เมืองสีเขียว CIDA จึงได้สนับสนุนการดำเนินโครงการในระยะที่ 2

| 5/2/2556 18:09:01

 สสล. เปิดสวนฯ แห่งการอนุรักษ์พันธุ์พืชแห่งใหม่ย่านบางกอกน้อย...
สสล. เปิดสวนฯ แห่งการอนุรักษ์พันธุ์พืชแห่งใหม่ย่านบางกอกน้อย...

(27 ต.ค. 55) ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ร่วมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตบางกอกน้อย

Global Administrator | 16/1/2556 0:00:00

 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved