ข่าวสาร

รายการข่าว

RSS Icon
กทม. จับมือพน. ลงนาม MOU ต้นแบบ ลดใช้พลังงาน
กทม. จับมือพน. ลงนาม MOU ต้นแบบ ลดใช้พลังงาน

(19 ก.ค. 2554) นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนระหว่างกระทรวงพลังงานและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักรGlobal Administrator | 16/1/2556 0:00:00

 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved