ข่าวสาร

รายการข่าว

RSS Icon
สสล. จับมือพันธมิตรจัด Workshop จัดการขยะในภาวะน้ำท่วม
สสล. จับมือพันธมิตรจัด Workshop จัดการขยะในภาวะน้ำท่วม

(31 ก.ค. 55) ดร. วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย ดร. มาซาโตะ ยามาดะ จาก National Institute for Environment Studies (NIES) และ รศ.ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (JGSEE) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการมูลฝอยในภาวะอุทกภัย และบทบาทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Workshop on Flood Waste Management and the Role of Local Practitioner)” ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี

Global Administrator | 16/1/2556 0:00:00

 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved