รายการข่าว

RSS Icon
ผลการตัดสิน ชุมชนและโรงเรียน ปี 2557 เข้ารอบที่ 1 ของ กทม.
ผลการตัดสิน ชุมชนและโรงเรียน ปี 2557 เข้ารอบที่ 1 ของ กทม.

          ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 87 ชุมชน และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School คณะกรรมการตัดสินโครงการฯ ได้ดำเนินการติดสินชุมชนและโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ของชุมชนและโรงเรียน กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 

กิติศักดิ์ สว่างจิต์ | 14/8/2557 0:00:00

งานมหกรรมกรุงเทพฯเมืองสีเขียว (Bangkok Green City)
งานมหกรรมกรุงเทพฯเมืองสีเขียว (Bangkok Green City)

          นายจุมพล สำเภาพล (รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร) ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกรุงเทพฯเมืองสีเขียว (Bangkok Green City) ณ ลานกิจกรรม A,B ที่ Asiatique The Riverfront เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557

กิติศักดิ์ สว่างจิต์ | 22/3/2557 0:00:00

สัมมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะ รุ่นที่ 1
สัมมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะ รุ่นที่ 1

          กรุงเทพมหานคร จัดการสัมมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะ ตามโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  โดยกลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม

กิติศักดิ์ สว่างจิต์ | 30/11/2556 0:00:00

กทม.เตือน37จุดอ่อนน้ำท่วมทั่วกรุง
กทม.เตือน37จุดอ่อนน้ำท่วมทั่วกรุง

กรุงเทพมหานคร ออกเตือนชาวกรุง ระวังน้ำท่วม 37 จุดอ่อน หลังมีฝนตกหนักติดกันหลายวัน

กิติศักดิ์ สว่างจิต์ | 18/9/2556 0:00:00

ระดมความเห็นทุกภาคส่วนจัดทำกรอบแนวทางดำเนินการกรุงเทพฯเมืองสีเขียว
ระดมความเห็นทุกภาคส่วนจัดทำกรอบแนวทางดำเนินการกรุงเทพฯเมืองสีเขียว

           เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 กรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนารับฟังความคิเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน เอ็นจีโอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ห้างสรรพสินค้า นักวิชาการ ผู้นำชุมชน  อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ฯลฯ การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนกรุงเทพเข้าสู่มหานครสีเขียว โดยนำตัวชี้วัด Green City 8 หมวดที่ประเมินโดยบริษัทซิเมนต์มาจับ เพื่อก้าวสู่อินเตอร์ พบว่ากรุงเทพฯมหานครมีระดับการพัฒนาสู่ความเป็น Green City  ซึ่งก่อนที่จะไปดูว่ามีตัวชี้วัดอะไรบ้าง เรามาดูความหมายของคำว่า Green City ว่าอย่างอย่างไรก่อนภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ | 5/8/2556 0:00:00

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน เขตลาดกระบัง
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน เขตลาดกระบัง

          พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน เขตลาดกระบังและกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Bangkok Green Community ภายใต้โครงการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


กิติศักดิ์ สว่างจิต์ | 9/7/2556 0:00:00

โครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2556
โครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2556

          โครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปในการคัดแยกขยะและนำขยะมาใช้ใหม่โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ

Global Administrator | 30/5/2556 0:00:00

แถลงข่าวเปิดตัว "โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร"
แถลงข่าวเปิดตัว "โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร"

          กทม. เปิดตัวโครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่มหานครแห่งสิ่งแวดล้อมของอาเซียนในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)


Global Administrator | 24/4/2556 13:41:30

Default news teaser image
พิธีเปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง

Global Administrator | 1/4/2556 10:08:42

Image gallery / ประมวลภาพการสัมมนา

1 2    
1 23
 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved