รายการข่าว

RSS Icon
ปิดไฟ 1 ชม.ในกทม. 23 มี.ค. ประหยัดพลังงาน 1,699 เมกะวัตต์
ปิดไฟ 1 ชม.ในกทม. 23 มี.ค. ประหยัดพลังงาน 1,699 เมกะวัตต์

การปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อร่วมประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนที่หลายหน่วยงานร่วมกันจัดรณรงค์เมื่อคืนวานนี้ (23 มี.ค.) ได้รับความร่วมมือจากประชาชนหลายจังหวัดรวมถึงในพื้นที่ภาคเหนือด้วย

Global Administrator | 25/3/2556 9:48:34

โครงการเติมสีเขียวให้เมืองอยู่เย็น...คนเป็นสุข
โครงการเติมสีเขียวให้เมืองอยู่เย็น...คนเป็นสุข

จากผลจากการดำเนินโครงการกรุงเทพฯ…เมืองสีเขียว CIDA จึงได้สนับสนุนการดำเนินโครงการในระยะที่ 2

| 5/2/2556 18:09:01

ดีเอสไอ เตรียมตรวจสอบบ่อขยะ ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดีเอสไอ เตรียมตรวจสอบบ่อขยะ ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดีเอสไอ เตรียมตรวจสอบบ่อขยะ ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงบ่ายวันนี้ (31 ม.ค.) หลังชาวบ้านร้องเรียนว่า ต้องเผชิญกับกลิ่นขยะ มานานกว่า 7 ปี และกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากสารพิษ

administrator | 31/1/2556 17:25:48

คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน พ.ย. 2555
คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน พ.ย. 2555

คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน พ.ย. 2555

Global Administrator | 31/1/2556 16:26:49

การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(รุ่นที่2)
การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(รุ่นที่2)

วันที่ 8-11 ม.ค. 2556 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดการอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนนี้ ได้จัดขึ้นตามแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนวันที่ 8-11 ม.ค. 2556 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดการอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนนี้ ได้จัดขึ้นตามแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน(Community Based Solid Waste Management:CBM)

Global Administrator | 16/1/2556 0:00:00

การจัดเก็บขยะจากเทศกาลลอยกระทง
การจัดเก็บขยะจากเทศกาลลอยกระทง

สำนักสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล จัดเก็บกระทง ที่ประชาชนนำมาลอยในเม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีในงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2555

Global Administrator | 16/1/2556 0:00:00

ปริมาณมูลฝอย(ต.ค.-พ.ย. 55)ที่จัดเก็บแยกรายเขต
ปริมาณมูลฝอย(ต.ค.-พ.ย. 55)ที่จัดเก็บแยกรายเขต

ปริมาณมูลฝอย(ต.ค.-พ.ย. 55)ที่จัดเก็บแยกรายเขต

Global Administrator | 16/1/2556 0:00:00

สสล. จับมือพันธมิตรจัด Workshop จัดการขยะในภาวะน้ำท่วม
สสล. จับมือพันธมิตรจัด Workshop จัดการขยะในภาวะน้ำท่วม

(31 ก.ค. 55) ดร. วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย ดร. มาซาโตะ ยามาดะ จาก National Institute for Environment Studies (NIES) และ รศ.ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (JGSEE) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการมูลฝอยในภาวะอุทกภัย และบทบาทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Workshop on Flood Waste Management and the Role of Local Practitioner)” ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี

Global Administrator | 16/1/2556 0:00:00

 สสล. เปิดสวนฯ แห่งการอนุรักษ์พันธุ์พืชแห่งใหม่ย่านบางกอกน้อย...
สสล. เปิดสวนฯ แห่งการอนุรักษ์พันธุ์พืชแห่งใหม่ย่านบางกอกน้อย...

(27 ต.ค. 55) ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ร่วมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตบางกอกน้อย

Global Administrator | 16/1/2556 0:00:00

กทม. จับมือพน. ลงนาม MOU ต้นแบบ ลดใช้พลังงาน
กทม. จับมือพน. ลงนาม MOU ต้นแบบ ลดใช้พลังงาน

(19 ก.ค. 2554) นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนระหว่างกระทรวงพลังงานและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักรGlobal Administrator | 16/1/2556 0:00:00

Image gallery / ประมวลภาพการสัมมนา

12    
12 3
 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved