กำลังสร้างฐานข้อมูล


กำลังสร้างฐานข้อมูล เว็บแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ใช้ฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูล ระบบบล็อกของเราไม่ใช่ข้อยกเว้น ในส่วนนี้เราจะอธิบายวิธีเขียนหน้าที่เป็นฐานข้อมูลสำหรับระบบบล็อกของเรา เราจะใช้เทคนิครวมถึงการเข้าถึงฐานข้อมูลวัตถุ (DAO) และบันทึกการใช้งาน
เว็บแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ใช้ฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูล ระบบบล็อกของเราไม่ใช่ข้อยกเว้น ในส่วนนี้เราจะอธิบายวิธีเขียนหน้าที่เป็นฐานข้อมูลสำหรับระบบบล็อกของเรา เราจะใช้เทคนิครวมถึงการเข้าถึงฐานข้อมูลวัตถุ (DAO) และบันทึกการใช้งาน
 
เพื่อจุดประสงค์ในการสอนเราได้ทำให้ความต้องการของระบบบล็อกของเราง่ายขึ้นเพื่อที่จะจัดการกับผู้ใช้และโพสต์ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นเราจึงสร้างสองตารางฐานข้อมูลผู้ใช้และโพสต์ดังแสดงในแผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตี้ (ER) ต่อไปนี้

https://do.eg.mahidol.ac.th/services2/demos/blog-tutorial/?page=Day2.CreateDB
Posted by Hans Smith on 9/4/2563 16:05:25
Filed under: angry, birds
Current rating: 0 (0 ratings)

Comments
Blog post currently doesn't have any comments.

ความคิดเห็น ล่าสุด

There are currently no comments.